יעלו את מחלקת השירות

תקשרות רב ערוצית עם כמה נציגים שרק נבחר

איש שירות 1 יכול לטפל בקלות ב3-10 לקוחות.

שירות לקוחות יעיל עם פחות כוח אדם ומענה מהיר יותר.

We all feel the weight of our endless to-do list and so little time to do it all. If you have trouble meeting schedules and deadlines, this webinar will give you the strategies and techniques you need to make the most of your precious time. Learn the most effective methods, establish healthy productive habits, set priorities, get organized, and overcome time-management challenges to help you make the most of your time every day.

Learning Objectives

Presented by: Angela Williams

Corporate strategy consultant, Leaderkey Consulting

Leaderkey Consulting

Leaderkey is a leading strategy consulting firm offering first-rate consulting services and tailor-made solutions to increase the effectiveness, productivity, and profitability of individuals, teams, and enterprises. With over 30 years of experience in various sectors and hundreds of strategic projects, We provide managers with all the necessary assistance to make their business strategy a success and turn their goals into reality.

Free Live Webinar

Take control of your time instead of letting time control you.

Number of participants is limited. Sign up today and save your spot!

© 2024 Leaderkey. All Rights Reserved.